perjantai 12. joulukuuta 2008

Arvotehtävä

Teemaamme liittyvät ihmisryhmät:

- lapset
- aikuiset
- sosiaalityöntekijät
- Unicef
- oikeusviranomaiset
- terveydenhuolto
(- koko yheiskunta)


Lapset:
Vaikka lapset eivät ehkä osaa vaatia oikeanlaista kohtelua itseään kohtaan, kaikille ihmisille kuuluu kuitenkin tietynlaiset oikeudet. Möys lapset arvostavat oikeanlaista kohtelua ja erilaisia turvaverkostoja.

Aikuiset:
Aikuisten ihmisten kuuluisi suojella lapsia kaikelta pahalta, kuten esimerkiksi väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Tällöin suurin osa aikuisista arvostaa lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen elämään.

Sosiaalityöntekijät:
Tämä ryhmä arvostaa lapsien oikeutta tasa-arvoisuuten ja hyviin koulutusmahdollisuuksiin. Heidän työtehtäviinsä kuuluu myös olla yksi osa lapsen turvaverkostoa.

Unifec:
Rakentaa turvaverkkoa lapsille, jotka kuuluvat johonkin ryhmään, jossa vaarat ovat suuret. Tekee pitkäaikaista työtä heikomassa asemassa olevine lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta ja poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. Unicef arvostaa lapsen oikeuksien sopimuksessa esitettyjä asioita (http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus)

Oikeusviranomaiset:
Arvostavat laeissa esitettyjä asioita, joihin yhtenä asiana kuuluu turvallinen elämä.

Terveydenhuolto:
Haluavat taata lapsille tarpeelliset hyvinvointi mahdollisuudet. Hyvinvointiin kuuluu rokotukset, erilaiset terveystarkastukset, äitipakkaukset. Terveysviranomaiset ovat myös ilmoitusvelvollisia epäillyistä hyväksikäyttötapauksista.

tiistai 9. joulukuuta 2008

Kirjastotehtävä

Kirjastosta löytyi aika vähän kirjoja liittyen meidän aiheeseen, mutta kyllä niistä jonkilainen apu oli.

Esimerkkejä kirjoista, joita löytyi kirjastosta:

Teoksen nimi: Tasapainoinen lapsuus
Kirjoittaja: Terttu Arajärvi
Julkaistu: 1988

Kirja löytyy Kotkan pääkirjastosta, aikuistenosastolta ja luokka on 59.56 ARA

Kirjassa käsitellään yleisesti lasten kasvatusta, asenteita joita liittyy lapsiin ja psyykkistä kehitystä

Teoksen nimi: Lapsuus: erityinen elämänvaihe
Kirjoittaja: Marika Vilén
Julkaistu: 2006

Kirja löytyy Kotkan pääkirjastosta, aikuistenosasto ja luokka 59.6 LAP

Kirjassa käsitellään monelta eri taholta lapsuutta ja lasten hoitoa. Kirjassa perehdytään myös lapsi- ja kehityspsykologiaan. Kirjassa on monipuolisesti tietoa myös erityishoidoista.

Teoksen nimi: Yhteinen salaisuus : seksuaalisesti hyväksikäytetyt lapset kertovat
Kirjoittaja: Teuvo Peltoniemi
Julkaistu: 1988

Kirja lötyy Kotkan pääkirjastosta, aikuistenosaston luokasta 59.35 PEL

Kirjassa hyväksikäytetyt lapset kertovat kokemuksistaan.


maanantai 8. joulukuuta 2008

Lapsi - omien oikeuksiensa toteuttaja

Lapset ovat yksilöitä, joilla on omat tarpeensa, ja he ovat samanarvoisia kuin muutkin ihmiset.
Lasten mielipiteitä on kuunneltava, ja ne on otettava huomioon.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa lapsi nähdään yksilönä ja lapsen perustarpeet oikeuksina, joita aikuisten maailman tulee kunnioittaa ja toteuttaa.

-Lastensuojelun keskusliiitto http://www.lskl.fi/showPage.php?page_id=42

Leikkiminen on lasten työtä...

Iltalehdessä on 20.11.2008 ollut kirjoitus, jossa kerrotaan, että lapset ovat sitä mieltä, että leikkiminen loppuu liian aikaisin. Unicefin teettämän tutkimuksen mukaan lapset ovat sitä mieltä, että leikkiminen loppuu liian varhain.

Leikkiminen, liikkuminen ja harrastukset tukevat lasten itsetuntoa, hyvää käsitystä omasta ulkonäöstä ja auttavat saamaan kavereita.

tiistai 2. joulukuuta 2008

"Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus"
J.P.Grant, UNICEFin entinen pääsihteeri

Mikä on lapsen oikeuksien sopimus?

Lapsen oikeuksien sopimus (LOS) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimus on yleisesti hyväksytty käsitys siitä, mitä oikeuksia kaikilla lapsilla pitäisi olla " ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipiteisiin, kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen tai syntyperään" katsomatta.