perjantai 12. joulukuuta 2008

Arvotehtävä

Teemaamme liittyvät ihmisryhmät:

- lapset
- aikuiset
- sosiaalityöntekijät
- Unicef
- oikeusviranomaiset
- terveydenhuolto
(- koko yheiskunta)


Lapset:
Vaikka lapset eivät ehkä osaa vaatia oikeanlaista kohtelua itseään kohtaan, kaikille ihmisille kuuluu kuitenkin tietynlaiset oikeudet. Möys lapset arvostavat oikeanlaista kohtelua ja erilaisia turvaverkostoja.

Aikuiset:
Aikuisten ihmisten kuuluisi suojella lapsia kaikelta pahalta, kuten esimerkiksi väkivallalta ja hyväksikäytöltä. Tällöin suurin osa aikuisista arvostaa lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen elämään.

Sosiaalityöntekijät:
Tämä ryhmä arvostaa lapsien oikeutta tasa-arvoisuuten ja hyviin koulutusmahdollisuuksiin. Heidän työtehtäviinsä kuuluu myös olla yksi osa lapsen turvaverkostoa.

Unifec:
Rakentaa turvaverkkoa lapsille, jotka kuuluvat johonkin ryhmään, jossa vaarat ovat suuret. Tekee pitkäaikaista työtä heikomassa asemassa olevine lasten hyväksi kansallisuudesta, uskonnosta ja poliittisesta vakaumuksesta riippumatta. Unicef arvostaa lapsen oikeuksien sopimuksessa esitettyjä asioita (http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_sopimus)

Oikeusviranomaiset:
Arvostavat laeissa esitettyjä asioita, joihin yhtenä asiana kuuluu turvallinen elämä.

Terveydenhuolto:
Haluavat taata lapsille tarpeelliset hyvinvointi mahdollisuudet. Hyvinvointiin kuuluu rokotukset, erilaiset terveystarkastukset, äitipakkaukset. Terveysviranomaiset ovat myös ilmoitusvelvollisia epäillyistä hyväksikäyttötapauksista.

Ei kommentteja: